Mikrocip

Günümüzde  infertilite kaynaklı sorunların en az %50'lik kısmının erkek  faktöründen kaynaklandığı artık bilimsel bir gerçektir. Bu sebeple  doğal gebelik şansını, hatta tüp bebek sürecini de ciddi şekilde etkileyebilen ana faktörlerden biri  sperm sayısı, sperm kalitesi,sperm hareketliliği ya da yetersizliği olmaktadır. geliştirilen Mikro çip (Microchip) yöntemi, artık bu tür sorunların gebeliğin önünde engel teşkil etmesini neredeyse tamamen ortadan kaldırmıştır. Mikro Çip Merkezimizde de  başarıyla uygulanmakta, gebelik oranlarımızı katlamaktadır.

Mikro Çip  Nedir?
Sperme sayısı yeterli olmayan infertilite vakalarıbda anlı sperm arama işlemi için çok farklı yöntemler kullanılabişlmektedir.. Bu yöntemlere, gelişen teknolojilerle birlikte, her gün daha etkili alternatiflerde eklenmektedir.Bu yöntemler içerisinde, özel sperm ayıklama teknolojileriyle, diğerlerini geride bırakarak, başarı oranını en çok arttıran yöntem Mikro Çip yöntemidir. Bu teknoloji ile , çok zayıf olan ve gebelik ihtimali neredeyse olmayan, mikroenjeksiyonlarda dahi umut vadetmeyen sperm hücreleriyle dahi, sağlıklı gebelikler ve doğum elde etmekteyiz.

Mikro Çip teknolojisi de tüp bebek tedavilerine yardımcı, başarı arttırıcı bir yöntem olduğundan, tüp bebek tedavisi sürecinde, baba adayından alınan sperm hücrelerine, laboratuvar ortamında uygulanmaktadır.

Mikro Çip teknolojisinde;

  • Sağlıklı ve canlı sperm hücreleri, daha az sağlıklı olan spermlerden ayırt edilir.
  • Sperm çipleri olarak bilinen mikro çipler, en iyi kalitedeki spermlerin seçilmesini sağlayan hormonların meydana getirdiği mikro kanalcıklardan oluşur. Bu sperm çipleri ile vücudun doğal işleyişi taklit edilmiş olur.
  • DNA açısından sağlıklı ve kaliteli spermler bir tarafta, DNA'sı bozulmuş, hasar görmüş sağlıksız spermler diğer tarafta toplanır.
  • Sağlıksız olan spermlerin seçilip, uygulamadan elimine edilmesiyle, gebelik şansını düşürme riski ortadan kaldırılır.
  • DNA yapısı kaliteli olan sperm hücreleriyle oluşturulan embriyonun da DNA yapısı sağlıklı ve güçlü olacağından, embriyoların anne rahmine tutunma ihtimali artmış, dolayısıyla gebelik şansı da katlanarak artmış olur.