Kapsamlı Kromazal Tarama

Kapsamlı kromozom karaması sağlıklı embriyo seçimi için başvurulan ve etkin sonuç alınabilen bir yöntemdir.Kapsamlı kromozom taraması Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) uygulaması planlanan çiftlerde, embriyoların mikroarray teknolojisi ile hücredeki bütün kromozomlar için taranmasıdır. Rutin anöploidi taramasında yaygın olarak kullanılan ve embriyoların FISH adı verilen teknik ile sınırlı sayıda kromozom bozukluğu yönünden tarandığı yönteme kıyasla, Kapsamlı kromozom taraması sayesinde tüm kromozomlar sayısal veya yapısal bozukluklar yönünden incelenebilir, herhangi bir kromozom bozukluğu saptanan embriyolar tedavi dışında bırakılarak sağlıklı embriyolar ile embriyo transferi gerçekleştirilir.

Kapsamlı kromozom analizi tüp bebek uygulamalarında embriyoların rahme transferi öncesinde gerçekleştirilen, tüm kromozomların (24 farklı kromozom) tek tek incelenebildiği bir yöntemdir. Bu yöntem ile incelenen embriyoların tüm kromozom haritası görülebildiğinden kromozom bozuklukları tespit edilebilmekte ve sağlıksız embriyolar transfer edilmez.

Kapsamlı Kromozom Taramasının Klasik Pgt ile Anöploidi Taramasına Kıyasla Avantajları
Embriyolar blastosist evresine kadar (embriyo gelişiminin 5. ya da 6. günü) büyütülerek ve birden fazla hücre örneği alınarak:

Hangi embriyonun en yüksek implantasyon potansiyeline sahip olduğu anlaşılabiliyor.

Gelişen blastosistteki mozaisizm seviyesi görülebiliyor. Alınan hücreler 5. ya da 6. gün embriyosunun trofektoderm (plasentayı oluşturacak olan) tabakasına ait olduğu için biyopsiden sonra fetusa (doğacak bebeğe) ait hücreler zarar görmemiş ya da hacmi azaltılmamış oluyor.

Gelişen bir embriyonun tüm kromozomlarının incelenmesi kolay bir işlem değil ve bu işlem için belirli bir zaman gerekiyor. Eğer embriyoya 5. günün sabahında biyopsi yapılmışsa genetik analiz sonuçları 6. günde hazır olabiliyor ve taze embriyo transferi yapılabiliyor.