ICSI (INTRA STOPLAZMİK SPERM İNJEKSİYONU – MİKROENJEKSİYON)
ICSI (mikroenjeksiyon) yöntemi, erkeğe bağlı infertilite  durumlarında başarılı sonuçlar  sunan bir  tedavi yöntemdir. Sperm hücreleri sayıca az veya düşük hareketli olan, sperm morfolojisi bozuk olan hastalarda , mikroenjeksiyon yöntemi sayesinde çocuk sahibi olabilmek mümkündür.

Klasik tüp bebek tedavisinde yumurta ve sperm hücreleri aynı ortama konularak kendi kendine döllenmesi beklenir. Mikroenjeksiyon’da ise mikroskop altında seçilmiş kaliteli spermler mikropipetler yardımıyla yumurta hücresi içerisine enjekte edilir.

ICSI uygulamasında, döllenme işleminde kullanılacak spermler, hücrelerin mikroskop altında 400-600 kat büyütülmesi ile seçilir. İşlem için mümkün olduğu kadar normal morfolojide olan ve hızlı hareket eden sperm hücreleri kullanılır.

ICSI yönteminde, klasik IVF tedavisinden farklı bir dölleme yöntemi uygulanır. Embriyologlar, özel mikroskoplar altında, yumurtanın içerisine spermi özel iğneler kullanarak enjekte eder ve döllenen yumurta özel kültür ortamına alınır. İşlem gerçekleştikten 16-18 saat sonra döllenme kontrol edilir. ICSI, özellikle az sayıda yumurta rezervi olan çiftlerde ya da erkek faktörlü (sperm sayısında ve/veya hareketinde düşüklük gibi) vakalarda döllenme şansını artıran bir uygulamadır.