Embriyo Dondurma

Embriyo dondurma, tüp bebek tedavisinde elde edilen ve kullanılmayan kaliteli embriyoların daha sonra kullanılmak üzere dondurulması işlemidir.

Tüp bebek tedavisi gören çiftlerin yaklaşık %40’ında birden fazla kaliteli embriyo elde edilmektedir. Genç anne adaylarında bu oran %60’ların üzerindedir fakat yaşa bağlı olarak yumurta rezervi düştüğü için bu oran da düşebilir. Embriyo transferi işlemi sonrası arta kalan kaliteli embriyolar, embriyoloji laboratuvarında özel olarak ayrılmış kriyoprezervasyon odası içerisinde dondurularak saklanabilir ve tedavi sürecine bağlı olarak ileri bir tarihte çözülerek gebelik elde etmek amacı ile kullanılabilir.

Embriyo transferi sonrası kalan kaliteli embriyoların dondurularak saklanması ve yakın gelecekte yine tedavi amacı ile kullanılması tıbbi, maddi ve manevi olarak hastalar için son derece önemlidir.

Embriyo dondurma, doğru şekilde uygulandığında tedavi gören çiftlere hem ek bir tedavi olanağı ve gebelik şansı sağlar.Büylelikle toplam tedavi maliyetini de ciddi oranda azaltır. r. Ayrıca dondurulmuş-çözülmüş embriyolar ile gerçekleştirilen tedavilerde yumurta büyütmek ve bu amaçla yüksek doz hormon ve ilaç kullanımı gerekmediğinden hasta için süreç çok daha konforlu olarak gecer hemde  hasta ilaç maliyetinden kurtulmuş olur.

Dondurulan embriyolar, doğru tekniğin deneyimli bir personel tarafından uygulandığı bir merkezde uzun yıllar herhangi bir risk ve canlılık kaybı olmadan saklanabilir. Bu şekilde dondurularak saklanan embriyoların, çözme işlemi sonrası canlılık oranları %95’in üzerindedir.

Embriyo Dondurma İşleminde Başarı Oranı
Öncelikle embriyo dondurma/çözme tedavilerinin etkin kullanılabilmesi için tedavi hizmeti veren merkezde kriyoprezervasyon hizmetinin çok iyi veriliyor olması gerekmektedir. Bu hizmetin teknolojik altyapısı çok önemlidir fakat tek başına yeterli değildir. Dondurulacak embriyo kalitesi ve seçimi ilk aşamadır, sonrasında dondurma sırasında kullanılacak yöntemin seçimi ve uygulayıcılar (embriyologlar) tarafından ne kadar etkin kullanılıp kullanılmadığı yani tecrübe gelir. Yakın Doğu Tüp bebek merkezinde hem embriyo dondurma şansı verilen hasta sayısı yüksektir hem de dondurulup çözülen embriyolar ile elde edilen gebelik şansı en az taze embriyolar ile gerçekleştirilen tedaviler kadardır. Pek çok tüp bebek merkezi embriyo dondurma ve çözme hizmeti vermesine rağmen tedavideki başarı oranları merkezler arasında ciddi farklılıklar gösterir. Merkezimizde  kullanılan ileri teknoloji ve  akademik doktorlarımızın uzmanlığı ile embriyo dondurma ve çözme uygulamalarında Avrupa standartlarının üzerinde başarı oranına sahibiz.